Powerbank dopuni.se

USLOVI KORIŠĆENJA

1. Predmet

Ovi Uslovi korišćenja regulišu pristup ili korišćenje Dopuni.se Usluga i Aplikacije. Korišćenjem aplikacije saglasni ste i prihvatate ove Uslove korišćenja. Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između nas koji stojimo iza Dopuni.se aplikacije, sa jedne strane i Vas kao Korisnika naših, sa druge strane.

Dopuni.se usluge pružamo u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o oglašavanju i drugim relevantnim propisima važećim u Republici Srbiji.

DOPUNI SE DOO Beograd zadržava pravo da Uslove korišćenja jednostrano promeni, obustavi pružanje usluga Dopuni.se aplikacije ili bilo kojeg njihovog dela, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, a u skladu sa postupkom koji je opisan u ovim Uslovima korišćenja, o čemu ćete biti obavešteni.

Osnovni podaci o društvu:

Registrovano poslovno ime: DOPUNI SE DOO Beograd (DOPUNI SE)

Adresa: Nikolaja Gogolja 94, 11000 Beograd

Delatnost: Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu

Šifra delatnosti: 7729

Matični broj: 21942804

PIB: 113905911

www.dopuni.se

Kontakt telefon: +381641233067

Kontakt: info@dopuni.se

Mi ćemo uložiti razumne napore kako bismo osigurali da su Usluge i Dopuni.se aplikacija dostupne dvadeset i četiri sata dnevno, sedam dana u nedelji. Međutim, mogući su prekidi u funkcionisanju Dopuni.se Aplikacije zbog održavanja, nadogradnje i hitnih popravki ili zbog kvara telekomunikacionih veza i opreme. DOPUNI SE će sa svoje strane, tamo gde je to pod našom razumnom kontrolom, preduzeti neophodne korake kako bi se to sprečilo. Ipak, ne garantujemo dostupnost, neprekidno korišćenje ili korišćenje Dopuni.se Aplikacije bez bilo kakvih grešaka i ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu, gubitak, potraživanje, troškove ili izdatke, koji su posledica zakazanih ili neplaniranih prekida rada, nedostupnosti ili sporosti Usluga ili Dopuni.se Aplikacije.

Zadržavamo pravo na ograničenje upotrebe Usluga ili Dopuni.se Aplikacije prema vlastitom nahođenju u bilo koje vreme sa ili bez prethodne najave. Mi Vama Usluge stavljamo na raspolaganje putem Dopuni.se Aplikacije.

2. Pristup

Usluga: eksterna dopuna elektronskih uređaja registrovanih korisnika Dopuni.se Aplikacija daje korisnicima mogućnost pretrage lokacija u Beogradu na kojima je bateriju moguće iznajmiti ili vratiti.

Kako biste postali Korisnik na ovoj Dopuni.se Aplikaciji, nužno je da ispunjavate sledeće uslove:

· Korisnici moraju imati najmanje 15 godina.

· Korisnici moraju istinito popuniti obavezna polja obrasca za registraciju dajući lične podatke kao što su Korisnikovo ime, adresa e-pošte, telefonski broj i broj bankovne kartice.

· Korisnici moraju prihvatiti ove Uslove korišćenja i ugovaranja.

· Korisnici moraju prihvatiti Pravila o privatnosti.

Korisnik garantuje da su svi podaci u vezi s njegovim/njenim identitetom i podacima koji su uneti prilikom registracije na Dopuni.se Aplikaciju istiniti, tačni i potpuni. Osim toga, Korisnici se obvezuju ažurirati svoje podatke prilikom izmena istih. Ako Korisnik navede bilo kakve lažne, netačne ili nepotpune podatke ili ako DOPUNI SE smatra da postoje osnovani razlozi za sumnju u istinitost, tačnost ili integritet podataka, DOPUNI SE može uskratiti tom Korisniku trenutni ili budući pristup i korištenje Dopuni.se Aplikacije ili bilo kojeg njenog sadržaja i/ili usluge.

3. Registracija korisnika

Kako biste bili u mogućnosti da koristite Usluge koje pružamo, potrebno je da se registrujete i napravite sopstveni korisnički nalog, nakon što besplatno sa Google Play prodavnice ili App Store platforme preuzmete Dopuni.se Aplikaciju za svoj telefon, tablet ili računar. Kako bi Vam bila omogućena registracija na Dopuni.se Aplikaciju, a zatim i kako biste mogli da je koristite neophodno je da imate uređaj na kojem je omogućen pristup internetu. Prilikom korišćenja Usluga može Vam biti naplaćena usluga prenosa podataka prema cenovniku Vašeg mobilnog operatera. Prilikom registracije zadržavamo pravo da u ovu svrhu prikupljamo određene lične podatke kao i informacije o validnom načinu plaćanja Usluga. Briga o Vašim ličnim podacima je ključna za naše poslovanje, a o zaštiti Vaših ličnih podataka pogledajte našu Politiku privatnosti.

Prilikom registracije na Dopuni.se Aplikaciju Korisnici moraju odabrati korisničko ime, lozinku, broj telefona i e-mail adresu. E-mail adresa služi za dostavljanje fiskalnog isečka, tako da je potrebno da bude istinita i da lice koje kreira nalog ima prostup istoj. Odgovorni ste za održavanje bezbednosti svog korisničkog naloga i lozinke. Mi ne možemo i nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu proizašlu iz Vašeg nepoštovanja ove sigurnosne obaveze. Odgovorni ste za bilo koju vrstu sadržaja koji je postavljen preko Vašeg korisničkog naloga. Svako lažno, prevarno ili neovlašćeno korišćenje Dopuni.se Aplikacije, odnosno korisničkog naloga može biti razlog da Vam ukinemo pravo na pristup ili korišćenje Dopuni.se Aplikacije, odnosno korisničkog naloga. Ne smete da koristite Dopuni.se Aplikaciju u bilo koje ilegalne ili neovlašćene svrhe. Ne smete, tokom korišćenja Dopuni.se Aplikacije, kršiti bilo koje zakone kojima podležete kao Korisnik usluga. Ne smete modifikovati, prilagođavati ili hakovati Dopuni.se Aplikaciju, odnosno korisnički nalog ili modifikovati neku drugu aplikaciju tako da lažno nagoveštavate njenu povezanost sa Dopuni.se Aplikacijom. Ne smete niti možete na bilo koji način biti ovlašćeni da preprodajete korišćenje Dopuni.se Aplikacije, odnosno naših Usluga bilo kojoj trećoj strani predstavljajući to kao Vaše privatno vlasništvo ili uz dodatak nadoknade.

Ukoliko pojedini aspekti Usluga ne budu dostupni usled registrovanih netačnih podataka, Mi za to ne možemo biti odgovorni. Takođe, slažete se da ćete čuvati tajnost svojih korisničkih kredencijala, odnosno da nikome nećete otkrivati svoje korisničko ime i lozinku za pristup sistemu. Ukoliko sumnjate da je došlo do korišćenja ili pristupa Vašem korisničkom nalogu od strane trećeg lica, odmah nas o tome obavestite. Vi ste jedini i isključivo odgovorni u slučaju da dođe do kršenja odredaba ovih Uslova korišćenja proizašlih kao posledica pristupa ili korišćenja Vašeg korisničkog naloga, sa ili bez Vašeg znanja.

4. Korišćenje

Da biste bili u mogućnosti da koristite Dopuni.se Aplikaciju, neophodno je da unesete podatke sa svoje platne kartice kako biste mogli da prebacite novčana sredstva u vaš ,,novčanik“ (Wallet) i putem vašeg ,,novčanika“ (Wallet) vršili plaćanja ili možete da vršite plaćanja direktno putem platne kartice. Ukoliko uplatite novčana sredstva sa vaše platne kartice u vaš ,,novčanik“ (Wallet), nećete biti u mogučnosti da posle povučete novčana sredstva iz istog. Ukoliko nemate dovoljno sredstava u vašem ,,novčaniku“ (Walletu), kompletna naknada za korišćene usluge će vam biti naplaćena sa platne kartice koju ste registrovali. Podaci o platnoj kartici ostaju memorisani na Dopuni.se Aplikaciji sve dok imate korisnički nalog. U svakom trenutku možete da dodate novu karticu i/ili uklonite postojeću.

Klikom na “skeniraj stanicu” u aplikaciji korisnici Korisnici skeniraju QR kod na stanici i baterija će se automatski osloboditi. Pre nego što koristite bateriju, morate je pažljivo pregledati da li postoje bilo kakva oštećenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prisustvo kabla, stanje kabla, funkcionalnost nivoa baterije i slično. Nakon svake upotrebe baterije, period iznajmljivanja možete prekinuti ili vraćanjem baterije na stanicu (period iznajmljivanja se automatski završava u aplikaciji), završavanjem merača naknade i plaćanjem relevantnih naknada. Detaljno uputstvo za upotrebu možete naći na https://www.dopuni.se/.

5. Naknada za korišćenje

U postipku kupovine kupcu se šalje dokument potvrda na mail i informacija u aplikaicji kojom se ažirira stanje u novčaniku korisnika.

Cena sata, pretplate i izgubljene baterije (PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova):

· Cena za svaki započeti sat - 120 RSD

· Maksimalna cena po danu - 120 RSD

· Cena izgubljene/nevraćene baterije (nakon 3 dana) - 3.500 RSD

Cena rentiranja baterije po danima

· Cena rentiranja baterije za I dan - 120 RSD

· Cena rentiranja baterije za II dan - 120 RSD

· Cena rentiranja baterije za III dan - 120 RSD

Ukoliko se baterija ne vrati u roku od 3 dana, naplaćujemo cenu po danu 120 dinara, plus nadoknada za kupovinu od 3.020 dinara - ukupna naknada 3.500 dinara (PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova). Za sva pitanja, podršku ili druge nedoumice kontaktirajte info@dopuni.se.

6. Posebne pogodnosti

Besplatni period - Prvih 5 minuta korišćenja (nakon rentiranja) baterije je besplatno za sve korisnike.

Dopune - Možete dopuniti svoj „novčanik“ (Wallet) uz dobijanje besplatnog dopuni se kredita.

Pretplata - Možete izvršiti nedeljnu ili mesečnu pretplatu i tada je cena rente 0 RSD.

Refferal kodovi - Možete dobiti refferal kodove i poslati nekom kao korisnik i on ako prilikom registracije unese taj kod oba korisnika dobijaju određeno besplatno vreme ili određeni popust % na naknadu korišćenja.

Elektronski kuponi - Imamo mogućnost da dodeljujemo elektronske kupone korisnicima Dopuni.se Aplikacije što omogućava besplatno vreme korišćenja ili određeni popust % na naknadu korišćenja.

7. Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, prodajno mesto gde je koristio bateriju, je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko DINA, VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

8. Zaštita privatnosti korisnika

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni našeg društva DOPUNI SE odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

9. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem Sistemu.

10. Odricanje od garancija

Korisnik usluga ovim garantuje: (a) da ima pravo i sposobnost da postane Korisnik usluga i da se obavezuje da će da postupa u skladu sa ovim Uslovima korišćenja; (b) da će se pridržavati svih važećih zakona i propisa koji se odnose na korišćenje Dopuni.se Aplikacije i Usluga; i (c) da će se pridržavati svih obaveza koje proističu iz ovih Uslova korišćenja. Saglasni ste sa time da ćete Dopuni.se Aplikaciju, odnosno naše Usluge koristiti na sopstveni rizik. Mi ćemo preduzeti sve razumne korake da Vam pružimo dobar i kvalitetan nivo Usluga, međutim ne garantujemo da će takve usluge biti bez grešaka ili prekida u bilo kom trenutku. Izuzev u onim slučajevima kada je to ovde eksplicitno navedeno, u najvećoj mogućoj meri koja je dozvoljena zakonom ne garantujemo za tačnost istaknutog sadržaja, njegovu potpunost ili podobnost za određenu svrhu.

11. Ograničenje odgovornosti

Sav sadržaj prikazan ili korišćen na Dopuni.se Aplikaciji istaknut je bez ikakvih garancija, uslova ili garancija u pogledu njegove tačnosti sa naše strane. Sami snosite rizike povezane sa korišćenjem Dopuni.se Aplikacije, Usluga i interneta. Nećemo biti odgovorni za gubitak ili štetu prouzrokovanu virusom, distribuiranim napadom uskraćivanja usluge ili drugim tehnološki štetnim materijalima koji mogu zaraziti Vašu elektronsku i/ili mobilnu opremu, računarske programe, podatke ili drugi vlasnički materijal zbog Vaše upotrebe Dopuni.se Aplikacije i/ili Usluga, kao ni za preuzimanje bilo kog sadržaja na njoj ili na bilo kojoj veb lokaciji koja je sa njom povezana.

Ograničenja postavljena u ovom članku odnose se na: (i) indirektnu i slučajnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu zbog gubitka profita ili druge nematerijalne gubitke; (ii) sve posledice tužbe ili potraživanja u zbiru, uključujući, bez ograničenja, kršenje ugovora, kršenje garancije, odštetu, nepažnju, grubu nepažnju, namerno kršenje zakona, lažna predstavljanja i druge prevarne radnje. Ograničenja navedena u ovoj sekciji nemaju za cilj isključenje ili izmenu Vaših prava kao potrošača koja su garantovana zakonom. Ograničenja navedena u ovoj sekciji biće važeća i nakon prestanka važenje ovih Uslova korišćenja. Ograničenja će se primenjivati i ako neko od pravnih sredstava koja su navedena u ovim Uslovima korišćenja bude zvanično utvrđeno kao neprimenjivo ili odbačeno.

12. Autorska prava i vlasništvo nad sadržajem

U skladu sa ovim Uslovima korišćenja, mi Vam pružamo ograničeno, neekskluzivno, opozivo, neprenosivo pravo da koristite Usluge kroz pristup i korišćenje Dopuni.se Aplikacije na Vašem uređaju, a takođe i kroz korišćenje bilo kog sadržaja i informacija koji mogu biti stavljeni na raspolaganje, a u svakom slučaju isključivo za lične i nekomercijalne svrhe, osim ukoliko drugačije nije ugovoreno. U toku primene ovih Uslova korišćenja, Vi ne smete da : (a) prodajete, kopirate, distribuirate, nudite, rentirate ili na bilo koji drugi način komercijalno eksploatišete Dopuni.se Aplikacije, (b) menjate, modifikujete, dekomplajlirate ili rastavljate bilo koji deo Dopuni.se Aplikacije (c) pokušate ili izvršite neovlašćeni pristup Dopuni.se Aplikacije čime se može ugroziti pružanje Usluga i funkcioanisanje Dopuni.se Aplikacije, bilo koji njihov deo, povezani sistem ili mreža.

13. Pritužbe

Reklamacije nisu uobičajne a mogu se pokrenuti u slučaju zloupotrebe kartice, eventualno razloga više sile. Molimo Vas da nam se obratite na imejl a Vašu reklamaciju ćemo rešiti u drektnoj komunikaciji u najkraćem roku. U slučaju da u bilo kojem trenutku imate problem, sugestiju ili dodatno pitanje u vezi sa Uslugom ili Dopuni.se Aplikacijom, možete nas obavestiti putem Dopuni.se Aplikacije ili slanjem e-maila na info@dopuni.se. Ako se ne slažete sa bilo kojim naplatama koje smo izvršili na vašem računu, morate nas obavestiti u roku od 10 radnih dana od dana kada je došlo do sporne naplate. Da bismo rešili sve sporne troškove, biće nam potrebne određene informacije, uključujući datum i mesto kada i gde ste iznajmili i vratili bateriju, kao i približna vremena. Kao pravilo, nudimo povraćaj novca ako je iznajmljeni powerbank pokvaren ili na drugi način neupotrebljiv. Za povraćaj novca kontaktirajte info@dopuni.se.

14. Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs ( srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Ovi Uslovi korišćenja važe od 01.10.2023.

POLITIKA PRIVATNOSTI

1. Uvod

Ova Politika privatnosti ima za cilj da objasni kako i zašto DOPUNI SE DOO Beograd (“DOPUNI SE”) u svojstvu rukovaoca obrađuje vaše podatke o ličnosti i mere koje preduzima da Vaši podaci budu sigurni i zaštićeni. Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Prihvatanjem ove Politike privatnosti saglašavate se sa korišćenjem Vaših podataka o ličnosti prema uslovima navedenim u ovoj Politici. DOPUNI SE obrađuje informacije o vama u svrhu normalnog funkcionisanja aplikacije. Informacije koje posedujemo i obrađujemo će biti iskorišćene samo za naše upravljačke i administrativne svrhe. Zadržaćemo ih i iskoristiti da nam omoguće da upravljamo poslovanjem i našim poslovnim odnosom sa Vama efikasno, zakonito i prikladno.

2. Rukovalac

· Registrovano poslovno ime: DOPUNI SE DOO Beograd (DOPUNI SE)

· Adresa: Nikolaja Gogolja 94, 11000 Beograd

· Matični broj: 21942804

· PIB: 11305911

· Kontakti: info@dopuni.se

3. Pravni osnov obrade

Lični podaci obrađuju se isključivo kada za to postoji zakonska osnova: pravna obaveza, ugovorni odnos, pristanak korisnika, zaštita životno važnih interesa korisnika, legitimni interes i izvršenje zakonom propisanih ovlašćenja.

Mi obrađujemo Vaše lične podatke ako je ta obrada neophodna kako bismo zaključili i izvršili ugovor sa Vama (Uslovi korišćenja). Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu naših pravnih obaveza ili u cilju zaštite Vaših životnih interesa, obavestićemo Vas o tome. Takođe, možemo da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo ostvarili naš legitimni interes poslovanja. Koristimo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se trudimo da ograničimo obradu ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu. Svrha obrade Vaših ličnih podataka je registracija na Dopuni.se Aplikaciju i korišćenje svih njenih pogodnosti. Prihvatanjem Uslova korišćenja zaključujete ugovor sa nama. Vaše lične podatke obrađujemo u svrhu zaključenja i izvršavanja tog ugovora.

Pored ovoga, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam poslali newsletter sa informacijama o posebnim ponudama. Kada šaljemo newsletter, mi ćemo to učiniti ili na osnovu Vašeg pristanka ili oslanjajući se na naš legitimni interes.

Legitimni interes rukovaoca

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

· Održavali Vaš korisnički nalog, odgovorili na Vaše zahteve i moguće pritužbe;

· Promovisali i plasirali naše proizvode i usluge;

· Zaštitili prava, imovinu ili bezbednost naših članova, ili drugih lica;

· Zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim partnerima i kolegama;

· Identifikovali i sprečili prevare i druge nezakonite radnje;

· Testirali i razvijali nove usluge i proizvode ili poboljšali postojeće.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podataka zasnovanu na našem legitimnom interesu tako što ćete poslati imejl na adresu: info@dopuni.se.

4. Koje lične podatke o Vama obrađujemo?

Podaci o ličnosti koje nam Vi dajete:

1. Registracija

· Korisničko ime, Ime i prezime, Email, Broj telefona, Pol, Datum rođenja

Vaše lične podatke obrađujemo za potrebe registrovanja, kako bismo Vam pružili Usluge Dopuni.se Aplikacije.

2. Korišćenje Dopuni.se Aplikacije

Ukoliko želite da koristite naše Usluge potrebno je da ostavite podatke o načinu plaćanja, odnosno podatke o vašoj platnoj kartici: broj platne kartice, ime i prezime vlasnika platne kartice, ime kompanije koja je izdala platnu karticu, datum isteka platne kartice i CVC/CVV kod.

3. Informacije o Vašim transakcijama

Obrađujemo podatke o transakcijama koje obavljate preko Dopuni.se Aplikacije, uključujući vreme Vaše transakcije i naknadu za korišćenje aplikacije.

5. Primaoci podataka o ličnosti

Vaši lični podaci se dele interno, tokom procesa održavanja Dopuni.se Aplikacije. Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

· Podizvođačima, spoljnim konsultantima, advokatima, knjigovođama, komercijalnim bankama, pružaoci usluga oglašavanja i marketinških usluga;

· Bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;

· Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke i Vaša prava, i sa takvim licima se potpisuje ugovor o obradi podataka o ličnosti.

6. Svesno ne prikupljamo podatke od maloletnih lica mlađih od 15 godina

Dopuni.se Aplikacija nije namenjena maloletnim licima mlađim od petnaest (15) godina. Mi svesno ne prikupljamo lične podatke od maloletnih lica ispod ove starosne dobi i izbrisaćemo sve podatke za koje se naknadno utvrdi da su podaci maloletnog lica ispod 15 godina, osim ukoliko nismo dobili saglasnost od roditelja ili staratelja takvog maloletnog lica da prikupljamo njegove podatke. U slučaju da roditelj ili staratelj veruje da je njegovo/njeno dete pružilo informacije preko Dopuni.se Aplikacije i želi da ti podaci budu uklonjeni ili ispravljeni, molimo Vas da kontaktirate DOPUNI SE na sledeću e-mail adresu: info@dopuni.se.

7. Rok čuvanja

Vaše podatke o ličnosti čuvamo dokle god imate nalog na Dopuni.se Aplikacije i nakon toga tokom određenog vremenskog perioda kako bi se omogućilo članovima da povrate naloge.

8. Tačnost i bezbednost

Preduzećemo razumne korake kako bismo osigurali da su lični podaci koje obrađujemo pouzdani za upotrebu kojoj su namenjeni, tačni, potpuni i aktuelni. Vi ste odgovorni za tačnost svih ličnih podataka koje nam date. Uložićemo razumne napore da održimo tačnost i integritet dobijenih ličnih podataka i da ih po potrebi ažuriramo. DOPUNI SE daje prioritet ličnom integritetu i zato aktivno radi tako da se vaši lični podaci obrađuju sa najvećom pažnjom. DOPUNI SE preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših ličnih podataka od pristupa i uvida koji nisu odobreni primenom ovog Obaveštenja. Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo dostigli odgovarajući nivo zaštite Vaših ličnih podataka koje obrađujemo. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih ličnih podataka.

9. Prava korisnika

Možete da koristite određena prava prema DOPUNI SE u odnosu na lične podatke koje obrađujemo o Vama. U svakom trenutku možete da podnesete zahtev za ostvarivanje tih prava.

Informisanje: pravo da budete informisani o tome na koji način obrađujemo Vaše lične podatke;

Pristup: pravo da zahtevate od nas pristup svim Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko zahtev dostavite elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtevate drugačije dostavljanje;

Ispravka/dopuna: pravo da tražite da se netačni ili nepotpuni lični podaci o Vama isprave bez odlaganja. Molimo Vas da nas obavestite ukoliko promenite te lične podatke ili ukoliko saznate da su bilo koji lični podaci koje držimo netačni ili nepotpuni;

Brisanje: pravo da zahtevate da se obrišu Vaši lični podaci bez odlaganja (uz poštovanje ograničenja koja su postavljena zakonom);

Ograničenje: pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim situacijama;

Prigovor: pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. Ovo uključuje direktno oglašavanje, obradu u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe.

Prenosivost: pravo da zahtevate od nas da ove podatke prenesemo drugoj kompaniji, ako je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem.

Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno zakonu, molimo Vas da nam se obratite na sledeću e-mail adresu: info@dopuni.se. U svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

10. Pristanak i povlačenje pristanka

U svakom trenutku možete povući pristanak za obradu Vaših ličnih podataka koju ste nam dali. Mi ćemo odmah reagovati i zaustaviti obradu tih ličnih podataka. Ovo pravo je besplatno. Zahtev za povlačenje pristanka možete nam poslati na sledeću e-mail adresu: info@dopuni.se.

11. Kontakt

Za pitanja, poslove ličnih podataka ili dodatne informacije o postupanju sa ličnim podacima, molimo vas da kontaktirate: info@dopuni.se.

Ova Politika privatnosti važi od 01.10.2023.